Zeolit’in Su Tutucu Özelliği

Kaynaklar, Koruma ve geri dönüşüm.
Cilt 34, sayı 1, Aralık 2001, sayfa 45-52.
Killi ve kumlu balçık toprakta su sızmasını ve tutulmasını arttırmak için Zeolit uygulaması ;

Zeolit göreceli olarak bol miktarda bulunan bir mineral kaynağıdır. Katyon değişim kapasitesi (CEC ), serbest yapısal su depolama ve yüzey adsorpsiyonundaki ayırt edici özellikleri, toprağın iyileştirilmesi üzerinde büyük bir potansiyel yapıya sahiptir. Mevcut araştırma zeolit tozunu ince taneli kalkerli kireçli toprağa uygulandı ve normal toprağın yağış infiltrasyonu ile toprak su tutma oranını hem labaratuvarda hemde sahada işlenmiş topraklarla karşılaştırıldı. Sonuçlar, zeolit ile muamele edilen toprağın, normal toprağa kıyasla, yumuşak eğimli arazilerde sızmayı %7-30 ve dik eğimli arazide %50’den fazla artırabildigini göstermektedir. Ek olarak, işlenmiş toprak aşırı kuraklık koşullarında toprak nemini %0,4-1,8 ve genel durumda %5-15 oranında artırabilir. Sonuç olarak, kara akışını ( yüzey akışını) azaltabilir ve toprağı, erozyona karşı koruyabilir. Ve ayrıca, şiddetli kuraklık koşullarında ürünler için su tedarikini düzenleyebilir. Bu nedenle zeolit kuru tarımda su tasarruflu kullanıma potansiyel olarak uygulanabilecek özelliklere sahiptir.

Resources, Consevation and Recycling.
Valume 34, Issue 1, December 2001, Pages 45-52
Zeolit application for enhancing water infiltration and retention in loess soil.

Abstract

Zeolite is a relative abounded mineral resources.Its distinguished properties on cation exchange capacity (CEC), free structural water stroge and surface adsorption have a great potential application on soil ameliorating. The present research applied the zeolite powder in the fine grained calcareous loess soil, and compared rainfall infiltration and soil water retention of the normal soil with theseof treated soil bothin laboratory and field. The results show that soil treated with zeolite, compered with the normal soil, could increase infiltration by 7-30% ön gentle slope land and more than 50% ön steep slope land. In addition, the treated soil could increase soil moisture by 0,4-1,8% in the extreme drought condition, and 5-15% in general situation. Consequently, it can reduce overland flow (surface runoff) and protect soil from erosion. And furthermore,can regulate water supplay for crops in severedrought conditions. This, zeolite has special properties that can be potantially applied to water efficient use for dryland farming.

close

Hey merhaba 👋
Tanıştığımıza memnun oldum.

Fırsatları, kampanya ve duyuruları ile ilgili e-posta almak ister misiniz?

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Görüşme Başlat