Kaolin Uygulamasının Cevizin Yaprak ve Meyvelerin Besin Elementi İçeriklerine Etkisi;

Ferit Sönmez 1, Müttalip Gündoğdu 2, Erdal Orman 3, Ferhat Muratoğlu 2, Erol Oral 4, Tarık Encu 5, Bulut Sargın 6

1; YYÜ Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 65080 Tuşba Van
2; Abant İzzet baysal Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bolu
3;Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
4;Tuşba Tarım İl Müdürlüğü, Van
5;YYÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Van
6;YYÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Van

Özet
Bu çalışmada kaolin uygulamasının cevizin yaprak ve meyvesinin besin element içeriğindeki değişimlere etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kaolinin kontrol ve %5 düzeyinde yapraklara püskürtülmek suretiyle uygulanması yapılmış ve hasat zamanı alınan yaprak ile meyve örneklerinde besin elementi analizi yapılmıştır. Çalışma Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü deneme alanında bulunan cevizlerde yürütülmüştür.
Yapılan analizler sonucunda hem makro hemde mikro element içeriğindeki değişimler üzerine kaolin uygulamasının önemli düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Kaolinin çeşitler bazında olduğu gibi organlar arasında da değişken etliler gösterdiği belirlenmiştir. Genelde kaolin uygulaması ile yaprakların azot, fosfor, çinko, bakır ve selenyum içeriklerinde artış, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve mangan içeriklerinde ise azalışlar olduğu görülmüştür.

Ceviz çeşitlerinin, meyvelerinin besin element içeriğine kaolin uygulamasının etkisi incelendiğinde azot içeriklerinde azalmaya, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyumun, mangan, çinko, bakır ve selenyum içeriklerinde artışa neden olduğu görülmüştür. Demir içerikleri üzerine ise etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak cevizlerde kaolin uygulamasının besin elementleri açısından önemli yararlar sağlayacağı kanısına varılmıştır.

close

Hey merhaba 👋
Tanıştığımıza memnun oldum.

Fırsatları, kampanya ve duyuruları ile ilgili e-posta almak ister misiniz?

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Görüşme Başlat